The Councillors

L-Imdina

Peter Dei Conti Sant Manduca

Mayor

Sanitation, Innovation, Infrastructure, Projects & Culture)

Date of birth:15th January, 1966

Status:Married and Resides in Mdina.

Occupation: FormerManaging Director of San Pedro International Ltd., Mdina Bastions Ltd. and Mdina Holdings Ltd.

Mayor for 17 years

Mission Statement: Committed tothe restoration processes and the preservation of the city; focused on developing the tourism sector (Mdina is the second most popular locality to be visited by tourists with more than 70% touring the city during their holiday in Malta); committed to Safety, upholding the law, strengthening the Community (neighbourly watch) & keeping the peace. Mdina is one of the safest districts in Malta and the Mayor is determined to keep it that way. The Mayor’s objectives is to keep Mdina clean and safe

Joseph Debono

Deputy Mayor

Elderly & Environment

Date of Birth: 17th March,1949

Status: Married and Resides in Mdina.

Occupation: Former Pharmacy Technician. CurrentlyRetired

Local Councillorfor 7 years

Camilla Scerri

Councillor

Education&Youths

Date of birth: 19th December 1958

Status:Married and Resides in Mdina.

Occupation: Retired School Teacher, employed by the Education Department for 30 years.

Local Councillorfor 12 years        

Mary Ann Sultana

Councillor

Communities, Social Sector & Social Integration

Date of birth:15th December 1955

Status:Married and Resides in Mdina

Occupation:Front Office at MTIP

Local Councillorfor 7 years

Alfred Barbaro Sant

Councillor

Sports & Physical Activities and Animal Well-being

Date of Birth: 25th October, 1943

Status: Married and Resides in Rabat

Occupation: Former Employment- Production Supervisor, H.R. Manager, Distribution&Sales & Stores Owner.Retired after 47 years in Service

Local Councillor for 3 years

Mark Mallia

Executive Secretary

Date of Birth: 25th April,1967

Status: Married and Resides in Balzan

Occupation:Executive Secretary since 2016

In Office: 4 years

Ħad-Dingli

Raymond Schembri
Age: 55
Occupation: Team Leader – Water Services Corporation
Started Local Council: Vice Mayor from 2015 to June 2019. Mayor from July 2019 to Present.
Responsibilities: General coordination by the Local Council Business Plan and direct related work with Central Government. Finance, Administration, Local Council staff, Capital Projects & Infrastructure, Environment, Agriculture & Farming. Public Relations with local entities.
Mission: To serve our residents and to offer a better lifestyle – both for our residents and the people visiting our beautiful village.
Sandro Azzopardi
Age: 42
Occupation: Officer M.T.I.P.
Started Local Council: 2002
Responsibilities: Sport & Sport Activities, Youths & Children, Health, Elderly, Social Aspect, Assistance with Central Government. Assistant on Reġjun Tramuntana.
Mission: “To work tirelessly in the best interest of Ħad-Dingli and the well-being of the people who live in, or visit our rural village.”.
David Vassallo
Age: 52
Occupation: Perit
Started Local Council: 2005
Responsibilities: Konsulenza fuq infrastruttura u proġetti kapitali, Kultura, Ordni Pubblika (pulizija, għassa, gwardjani lokali) u Sigurta’ fil-Kommunita’. Koordinazzjoni attivitajiet lokali, Programmi u fondi mill-Unjoni Ewropea.
Mission: ” Li naħdmu flimkien ħalli nsebbħu l-lokalita’ tagħna u nħalluha lil ta’ warajna aħjar milli sibnieha “.
Paul Mamo
Age: 50
Occupation: Principal Technical Officer – M.T.I.P.
Started Local Council: 2015
Responsibilities: Indafa Pubblika, Transport Pubbliku, Assistenza fuq Kultura, Immaniġjar tat-Traffiku u Ħarsien tal-Annimali.
Mission: “Il-missjoni tiegħi mill-ewwel ġurnata kienet li nżomm u nħalli r-raħal ta’ Ħad-Dingli ħafna aħjar milli sibtu u nkun ta’ għajnuna għal kwalinkwe resident”

 

Ryan Tanti

No Info Provided

Shawn Tanti
Age: 28
Occupation: Executive Secretary
Started Local Council: September 2016
Responsibilities: Administrative, Legal and Financial Head.
Mission: To give a better place for the Ħad-Dingli residents and the people visiting it.
Ħal-Għargħur

Helen Gauci

Jiena Helen Gauci née Vella, u bħalissa nokkupa l-kariga ta’ Sindku tar-raħal maħbub tagħna tal-Għargħur. Ilni 32 sena’ miżżewga lil Michael u għandi 3 itfal.

Jien ikkontestajt għall-ewwel darba fl-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali fis-sena 2019. Minn meta tħajjart nikkontesta għall-Kunsill Lokali dejjem ipprovjat nagħmel dak li n-nies  jixtiequ jaraw li jsir. Ix-xoghol tal-Kunsill ma jieqaf qatt, fil-fatt diġà ħadna diversi miżuri sabiex it-traffiku jkun regolat aħjar u t-toroq tagħna jkunu aktar siguri.

Il-Kunsill qed jieħu ħsieb jorganizza diversi attivitajiet matul is-sena. Barra minn hekk, qed naħdmu sabiex inġibu r-raħal tagħna aktar ’il quddiem b’ambjent isbaħ u iktar nadif.

Marilena Hassan

Marilena Hassan (Galea) was born on the 4th of May 1999. She was educated at Little Angels Primary School in Birkirkara, Junior Lyceum Sir Adrian Dingli Pembroke and after that at MCAST.

Marilena obtained a Diploma in Health and Social Care. She is ongoing her education at MCAST in the health sector. At a young age, Marilena was involved in the Ħal Għargħur Parish Choir named Angels Voices and made part of the group XL BAND and Choir.

She is married to Rami Hassan and has a son named Rayan.

Christopher Fenech

Christopher Fenech was born on the 3rd November 1970. He received his education at the Ħal Għargħur Primary School, Boys Secondary School Naxxar and afterwards at the Agriculture College. He started to work with the public service at the age of 18, where he is still employed within the Department of Agriculture. 

He was elected in the Ħal Għargħur Local Council for the first time in March 1998, after contesting the Local Council Election as an independent candidate. In March 2001 he contested the Local Council Election for the second time with the Labour Party, and once again he was elected with the highest amount of votes within the Labour Party.

Among his duties during these six years he was responsible for Youths, Sports, Public Gardens, Public Cleansing and Public Lavatories. In March 2012 he contested once more the Local Council Election with Labour Party, obtaining the highest number of first count votes within the Labour Party and therefore appointed Minority Leader. In April 2015 he contested the Local Council Election for the fourth time with the Labour Party, were once again he obtained the highest amount of first count votes within the Labour Party and therefore appointed again as Minority Leader.

During this tenure, he was directly responsible for the Culture, Services, Public Gardens, Transport, Traffic Management and the Self Employed. In June 2019, once again he contested the Local Council Election for the 5th time with the Labour Party, where he was elected once again with the highest amount of first count votes within the Labour Party and therefore appointed once again as Minority Leader. For the next five years, he is directly responsible for Public Gardens, Services, Infrastructure, Transport and Traffic Management. 

He is married to Rita Fenech, and has two children, Jeanine and Faith. 

Abraham Aquilina

Jiena twelidt fis-17 ta’ Lulju 2002. Preżentament jiena student tal-ewwel sena ġewwa l-Junior College b’aspirazzjonijiet għal xoghol fis-settur tal-accounting.

Nemmen li l-aktar ħaġa importanti bħala membru tal-Kunsill Lokali hi kemm wieħed ikun iħobb u lest li jaħdem għall-lokal tiegħu. Jiena, fil-fatt, l-iżgħar Kunsillier fl-istorja tal-Kunsill Lokali.

Is-servizz tiegħi lejn il-Għargħur ilni nagħtih minn mindu kont żgħir. Għal diversi snin servejt bħala abbati fil-knisja parrokkjali u fl-2014 u fl-2017 kelli l-opportunita` li nservi bħala abbati fil-Bażilika ta’ San Pietru fil-Vatikan fejn iltqajt mal-Papa Franġisku fost ħafna opportunitajiet oħrajn. Fil-preżent jiena nagħti s-sehem tiegħi regolarment fl-armar tal-knisja. Tul dawn l-aħħar snin involvejt ruħi fis-Soċjeta` Filarmonika San Bartilmew. L-għan ewlieni ta’ din is-Soċjeta` hu li toffri s-servizz ta’ mużika fir-raħal. Jiena membru tal-kumitat u ngħin ħafna fix-xogħol li jsir marbut mal-banda, attivitajiet, wirjiet u ġbir ta’ fondi. F’dawn l-aħħar snin kont ukoll l-editur tal-ktieb tal-festa li s-Soċjeta` toħroġ fix-xahar ta’ Awwissu. 

Fil-leġiżlatura tal-Kunsill Lokali li għadda sirt naf aħjar x’inhu x-xogħol tal-Kunsill Lokali peress li kont ngħin ħafna lil ħija, is-Sur Ġiljan Aquilina ex-Sindku. Għint lil Kunsill Lokali f’diversi attivitajiet u inizjattivi li ġew imtella’ fosthom inizjattivi għat-tfal u għaż-żgħażagħ kif ukoll f’attivitijiet kulturali.

Carl Grech

Carl Grech was born on the 14th June 1989. He received his primary education at Stella Maris School in Balzan, Liceo Dun Gorg Preca College Hamrun and afterwards at the University of Malta where he graduated in B.A. (Hons.) (Melit.) Social Policy. He is presently sitting for a Masters in Gerontology and Geriatrics (M. Ger) (Melit.) within the University of Malta. 

In March 2015 he contested for the Local Councils Elections, wherein he was elected for the first time. In 2019, he re-contested for the Local Council Elections, where he was re-elected for the second time to form part of the present Local Council.

His appointment as a local councillor of the Ħal Għargħur Local Council, brought the responsibilities for sports, health, physical activity, family, persons with disabilities, public toilets, general cleanliness.

Carl’s involvement within the locality started from young age. Prior to this engagement, he has been an active member in various groups within the locality such as committee member of the Għargħur Football Club and Secretary of the Youths sub-committee within the Għargħur Local Council.

Maria Tanti

Responsibilities

Administrative, Legal and Financial Head.

Il-Mellieħa

Dario Vella

Mayor

Finance, Tourism, Planning, Popular Activities, Culture and Communities

Finances / By-laws/ Popular activities/ Tourism / Coopration with voluntary organisations / Council Administrative Office / Administration and Council employees/ Complaints / Communities (Manikata / Selmun and others) / Information and Public Consultation / Member of the offer evaluation committee / Plan of work / PA Permits/ Social Media/ Projects Funded by EU Funds and Culture and Cultural Activities

John Buttigieg

Vice Mayor

Capital Projects, Infrastructure, Contracts and Twinning

Capital Projects and Insfrastructure/ Projects Manager/ Rapresentative on the Park tal-Majjistral board/ Evaluation of offers committee member / Rapresentative of the Regional Committee/ Twinning/ Contracts Manager / Property Devolution / 

Annabelle Brincat Stellini

Councillor

Education, Social Aspect, Children and the Elderly

Publications/ European Union Programmes / Jum il-Kunsill/ Children’s Day / Council Publication/ EDEN Representative / Grupp Azzjoni Majjistral Representative/ Education Programmes / Education Fora / Courses/  School / Public Library / Book Fair / School Council Programme / Cultural Outings / Development and Social Aspect/ Public Health / The Elderly and Persons with a disbility/ Women’s empowerment/ Clinic/  Cemetries / Family/ Children/ Social Accomodation.

Rebecca Bartolo Cutajar

Councillor

Environment, Cleanliness, Cultural Heritage and Rural Affairs

Rural roads/ Outdoor recreational zones / Rubble walls/ giren/Queys/ forestation/ Cleaning campaigns/ Stairs Embellishment/ Clenliness of Urban and Rural roads/ Waste Collection/  bring in sites/ Public Convenience/ Preservation of Cultural Heritage/ Selmun Heritage Trail/ Festa Ambjent

Kurt Buttigieg

Councillor

Youths, Sports and Physical Activities

International relations and youth programmes/ Youths/ Use of Sports Facilities / Physical and Sports activities.

Ivan Castillo

Councillor

Innovation and Essential Services

Innovation / wi-fi services/ electrical services/ water/ drainage/ naming of Roads and door numbering 

Marvin Abela

Councillor

Animal Welfare and Commercial Community

Animal welfare / Commercial Community / Industrial garages

Gabriel Micallef

Councillor

Social Integration and Coastal Zones

Social Integration /Access and Security in the Bays/ Shore cleanliness / caravan zones and kamping / Information Technology / Abandoned Vehicles/ Immigrants

Emvin Bartolo

Councillor

Community Policing and Traffic and Public Safety

Public Transport / Traffic Management / Advertising on street signs / Community Policing / Police related material / Activity Permits / Committee member on offers evaluation / religous feasts coordination / law enforcement

L-Imġarr

Paul Vella

 Sindku: Proġetti Kapitali, Kultura u Komunitajiet

Mayor: Capital Projects, Culture and Communities

Wistin Vella

Viċi Sindku : Indafa, Ambjent, Sport u Attivita’ Fiżika

Deputy Mayor : Cleanliness, Environment, Sport and Physical Activity

Clayton Gauci

 

Kunsillier : Infrastruttura, Innovazzjoni u Infurzar

Counsillor : Infrastructure, Innovation and Enforcement

Tiziana Busuttil Borg

Kunsillera : Edukazzjoni, Qasam Soċjali, Żgħażagħ u Tfal

Counsillor : Education, Social Aspect, Youth and Children

Odette Muscat

Kunsillera : Anzjani, Ħarsien tal-Annimali u Integrazzjoni

Counsillor : Elderly, Animal Protection and Integration

Il-Mosta

Romilda B. Zarb

Sindku

Responsabbli mid-Dekasteri:

 • Infrastruttura
 • Anzjani

Responsabiltajiet Oħra:

 • Finanzi
 • PPP
 • Fond għall-Iżvilupp Urban
 • Komunita Kummerċjali
 • Awtroita ta’ l-Ippjanar
 • Turizmu
 • Gemellaġġi
 • Permessi inkluzi dawk tal-festi
 • Bord ta’ l-aġġudikazzjoni ta’ Tenders
 • Indafa (Viċi)
 • Proġetti (Viċi)
Christopher Grech

Viċi Sindku

Responsabbli mid-Dekasteru:

 • Proġetti

Responsabiltajiet Oħra:

 • Trasport Pubbliku
 • Immaniġjar tat-traffiku
 • Manutenzjoni tat-toroq
 • Awtorita ta’ l-Ippjanar
 • Permessi inkluzi dawk tal-festi
 • Infrastruttura (Viċi)
 • Ambjent (Viċi)
Keith Cassar

Kunsillier

Responsabbli mid-Dekasteru:

 • Komunitajiet

Responsabiltajiet Oħra:

 • Festi
 • Bord tal-Claims
Frans Deguara

Kunsillier

Responsabbli mid-Dekasteru:

 • Integrazzjoni Soċjali
Angele Rapa

Kunsilliera

Responsabbli mid-Dekasteru:

 • Edukazzjoni

Responsabiltajiet Oħra:

 • Pariri Legali
 • Bord ta’ l-aġġudikazzjoni ta’ Tenders
Joseph Gatt

Kunsillier

Responsabbli mid-Dekasteru:

 • Innovazzjoni

Responsabiltajiet Oħra:

 • Enerġija Rinovabli
 • Kwalita ta’ Arja Aħjar
Rachel Abela

Kunsilliera

Responsabbli mid-Dekasteri:

 • Għajnuna Soċjali

Responsabiltajiet Oħra:

 • Mosta Solidali u Grupp Tislima
 • Avvanz tal-Mara fis-Soċjeta
 • Problemi ta’ Housing
Shirley Abela

Kunsilliera

Responsabbli mid-Dekasteru:

 • Ħarsien ta’ L-Annimali
Aiken Zerafa

Kunsillier

Responsabbli mid-Dekasteri:

 • Sports
 • Attivitajiet Fiżiċi
Maria Pia Bonnici

Kunsilliera

Responsabbli mid-Dekasteru:

 • Ambjent

Responsabiltajiet Oħra:

 • Fondi Ewropej
 • Youth Empowerment Centre
 • Paġna ta’ Facebook
Marvic Camilleri

Kunsillier

Responsabbli mid-Dekasteru:

 • Kultura

Responsabiltajiet Oħra:

 • Patrimonju Mosti
 • Attivitajiet ġewwa l-Mosta
 • Ġieħ il-Mosta / Jum il-Mosta
 • Bord ta’ l-aġġudikazzjoni ta’ Tenders
Danny Farrugia

Kunsillier

Responsabbli mid-Dekasteru:

 • Indafa

Responsabiltajiet Oħra:

 • Sigurta
 • Edukazzjoni (Viċi)
Mikhail Micallef

Kunsillier

Responsabbli mid-Dekasteri:

 • Zagħzagħ
 • Tfal

Kunsillier

Responsabbli mid-Dekasteri:

 • Zagħzagħ
 • Tfal
Lorraine Templeman

Segretarju Eżekuttiv

 • Kap Eżekuttiv
 • Kap Amministrattiv
 • Kap Finanzjarju
In-Naxxar

Anne Marie Muscat Fenech Adami

Mayor

Anne Marie Muscat Fenech Adami was born on 31 August 1968. She is married to Brian Muscat and they have two children.

She was elected for the first time in 2009 and re-elected in 2013. Between 2013 and June 2017 she served as Deputy Mayor.

Mrs Muscat Fenech Adami took office of Mayor on 26 June 2017 following the resignation of Dr Maria Deguara. She was re-elected as Mayor during Local Council elections of 2019.

Christopher Deguara

Deputy Mayor

 

Marlon (Mario) Brincat

Councillor (Minority Leader)

Mario (Marlon) Brincat was born on 26 August 1980. He is married to Julianne and they have a daughter.

Councillor Brincat first contested successfully the elections in 2009. He was re-elected following casual elections in November 2015, following the resignation of Councillor Pauline Miceli.

He was elected as minority leader during last Council elections.

Maryanne Cuomo

Councillor

Maryanne Cuomo was born on 30 December 1953. She is married to Mario, has two children and grandchildren.

Councillor Cuomo was elected in 2009 following a casual election. She was re-elected in another casual election following the death of Louis Bonnici.

She is also the Chairperson of the Administrative Committee of Baħar iċ-Ċagħaq.

Her responsibilities are tourism, people with disabilities whilst she also serves as the Council’s MAGF representative.

Mark Anthony Deguara

Councillor

Joseph Spiteri

Councillor

Joseph Spiteri was co-opted as Councillor in July 2017 to fill the vacant post of Dr Maria Deguara, following her election as Member of Parliament.

Noel Gatt

Councillor

Noel Gatt was born on 25 July 1972. He is married to Rosanne and is a father of two children.

Noel was elected for the first time in March 2000 and got re-elected in 2003 and 2006. Following the death of Victor Agius, Noel successfully contested the casual election.

He successfully contested the 2013 elections.

His responsibilities are public cleansing, health and safety, traffic and transport.

Stephen Abela

Councillor

Paul Gatt

Executive Secretary

Pembroke

Dean Hili

Mayor

 1. The Environment
 • To plan initiatives in favour of the environment and to ensure that in its every initiative, as well as those of other entities within the locality, the environmental impact is always taken into consideration.
 • Surevillance of the drawing up of public service contracts and the operations of contractors servicing the locality from the environmental perspective.
 • Liaising with entities and NGOs working in the sector, particularly those working within the locality and the themes which are of specific interest to our locality.
 • Drawing up of representations to the Planning Authority with regards to projects impacting the locality, and coordinating with entities in this regard, including NGOs and the relative Government entities.
 1. The Infrastructure
 • Coordinating with contractors and professionals in the drawing up of plans and their implimentation within the locality, as well as with Government entities in the planning and implimentations of Government projects in Pembroke.
 • Protection and upkeep of gardens, playingfields, play equipment and outdoor gyms and outdoor furniture.
 • Maintenance of all traffic signs.
 1. Projects
 • Implimentation of projects within stipulated deadlines.
 • Providing a reference point between the Local Council and projects proposed by various entities and/or developers.
 1. The Youth and Children
  • Maintaining a relationship with the entities in the locality, including sports clubs, Scouts and NGOs working in the field.
  • Contributing in activities which directly relate to the youth, and children of the locality.

__________

Is-Sindku Dean Hili ġie elett sabiex iservi fil-Kunsill Lokali Pembroke bħala Sindku wara l’ikkontesta l-ewwel elezzjoni lokali fis-sena 2013, u serva bħala Sindku f’dik il-leġislatura sas-sena 2019. F’Mejju tas-sena 2019 reġa` ikkontesta l-elezzjonijiet lokali fejn ġie ikkonfermat bħala Sindku u qiegħed iservi fil-leġislatura preżenti. Fis-sena 2012 huwa iggradwa b’dottorat fil-professjoni ta’ Avukat mill-Università ta’ Malta, u minbarra li huwa s-Sindku tal-lokalita`, Dean Hili jaħdem ukoll il-professjoni tiegħu f’uffiċju legali privat. 

__________

The Mayor Dean Hili was elected to serve as Mayor of the Pembroke Local Council having contested his first local election in the year 2013, and has served as Mayor throughout that legislature till the year 2019. In May of the same year 2019 he once again contested the local election which confirmed him as Mayor and is currently serving in the present legislature. In the year 2012 he obtained a doctorate degree in the legal profession from the University of Malta, and besides being the Mayor of the locality, Dean Hili also practices his profession in a private legal office. 

Omar Elaref Arab

Deputy Mayor

 1. Social Integration
  • Drawing up of a program by means of which the Local Council attracts citizens from different social backgrounds, ethnicities or religions.
  • Exploring initatives on a national level working in the sector.
 1. Sports u Physical Activities
 • Planning of sports activities within the locality, including suggestions regarding necessary traffic arrangements.
 • Planning intiatives promoting sports in the locality.
 1. Innovation
 • Processing of information, including all matters related to IT, the Local Council Web Page, and the Local Council Facebook Page.
 • Planning practices which innovatively promote the provision of a better service to our citizens.
 • The design of printed material for distribution within the locality.

__________

Experienced Operations Leader with a demonstrated history of working in the information technology and services industry. Skilled in Corporate Strategy, Operations Management, Customer Support, IT Strategy, and Human Resource Management. Strong program and project management professional with a Level 5 Diploma in Leadership and Management from Business Leaders Academy Malta. Studying Master of Business Administration at University of Derby. CCNA, DCUCD, MCSE and Prince2 Certified Practitioner.

Désirée Vella Brincat

Councillor

 1. The Education
  • Promoting education, reading, the local library and exploring ways in which it may continue to grow.
  • The protection of historical buildings.
  • Coordinating Life Long Learning programs and other schemes announced from time to time.
 1. Protection of Animals
 • Activities in favour of the protection, care, rights and the welfare of animals.
 • Schemes announced by the central government within the field, and faciliting access to such.

Educational programs regarding animal welfare and public meetings regarding the subject.

__________

Dr. Desiree Vella Brincat BSc MD, Minority Leader, twieldet fl-1987, għandha 32 sena, miżżewġa, trabbiet u għexet f’Pembroke. Studjat fl-iskejjel Immaculate Conception u Sir Adrian Dingli, u aktar tard fl-Universita ta’ Malta. Għamlet żmien taħdem barra u wara kompliet bl-istudji biex iggradwat Fiżjoterapista fl-2014 u biex laħqet Tabiba fl-2019. Matul il-karriera tagħha ħadmet fl-isptar St. Philip’s, l-isptar Boffa, u Mater Dei. Ġiet co-opted bħala Kunsillier f’Pembroke fl-2018 wara l-mewt t’ommha Evelyn Vella Brincat li serviet fuq il-Kunsill mill-2005, u ikkontestat l-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali b’suċċess fi 2019.

__________

Dr. Desiree Vella Brincat BSc MD, Minority Leader, born in 1987, age 32, married, brought up and resided in Pembroke. Studied at Immaculate Conception School and Sir Adrian Dingli, and later at the Royal University of Malta. She spent some time working abroad and later returned to continue her studies where she read degrees, graduating Physiotherapist in 2014 and later, Doctor of Medicine and Surgery in 2019. During her career she worked at St. Philip’s Hospital, Boffa Hospital and Mater Dei. She was co-opted to Pembroke Local Council in 2018 after the demise of her mother Evelyn Vella Brincat who served on the Council since 2005, and successfully contested the Local Councils election in 2019.

Charles Cesare

Councillor

 1. Cleanliness
  • Cooridnating with the Cleansing Directorate and educational initiatives regarding the cleanliness of the locality.
  • Enforcement of laws in connection with environmental infringements, and coordinating with entities including the Police and LESA with regards to environmental issues.
  • Coordinating with the commercial sector in the locality with regards to waste collection.
  • Reporting to the Council with regards to contracts, and the contractors employed by the locality with regards to their operations with regards to the locality’s cleanliness.
  • Working in liaison with the contracts manager identifying shortcomings in the services provided.

 1. Culture
 • Planning with regards to cultural activities, including Pembroke Day and Halloween festivities.

__________

Is-Sur Charles Cesare twieled l-Msida fis-sena 1966. Kien joqgħod l-Imsida , San Gwann u issa ġewwa Pembroke fejn ilhu 30 sena joqgħod fil-lokalita’. Miżżewweġ lil Patricia u għandhom żewġt it-tfal, Leanne u Jake.  Attenda l-Liċeo fil-Hamrun kif ukoll il Higher in-Naxxar fejn studja il kors tal-istampar.

Dejjem ħadem maċ-Ċivil, għal bosta snin ġewwa l-istamperija tal-Gvern, fejn ħadem f’sezzjonijiet differenti u għamel 14-il sena jaħdem ġewwa s-Segretarjat ta’ Ministeru fejn hemm kien jaħdem bħala uffiċjal tal-customer care. Illum qed jaħdem ġewwa id-Diviżjoni tat-Tindif, fl-amministrazzjoni.

Ikkontesta l-elezzjoni tal-Kunsill Lokali Pembroke fis-sena 2013 u ġie elett bħala Kunsillier. Fl-elezzjoni tat-2019 ġie elett mil-ġdid bħala Kunsillier, kariga li għadu jġorr sal-lum.

__________ 

Mr Charles Cesare was born in Msida in the year 1966. He used to reside in Msida, San Gwann and now in Pembroke for 30 years. He is married to Patricia and has two children, Leanne and Jake. He attended the Lyceum in Hamrun and also in Naxxar Higher secondary and studying the Printing.

Charles worked at the Government Printing Press for several years where he served in various sections. Then he worked at the secretariat within the Ministry for 14 years as a customer care officer and now he is working in administration at the Cleansing and Maintenance Division. 

He contested the election for Pembroke Local Council in 2013 and was elected as Councillor.  In 2019 election he was re-elected as Councillor.

Raymond Lanzon

Councillor

 1. The Elderly
  • The elderly, their needs and activities aimed at the elderly of the locality.
  • Raising awareness regarding programs, seminars and funding opportunities for the elderly in the locality, as well as national programs aimed at failitating the daily life of the elderly.
  • Implimentation of the Day Care Center within the locality.
 1. Communities
 • Liaising and acting as a reference point between the Local Council and the parish in the locality.
 • Activities and programs in conjunction with the parish and exploring ways in which they work together, particularly with regards to the elderly.
 1. The Social Sector
 • The safeguarding of rights of the disabled, single parents and those otherwise considered vulnerable.

Social housing and the needs of the area in general, including surveillance of works.

__________

Is-Sur Raymond Lanzon twieled il-Gzira fis-sena 1955. Kien joqgħod l-Imsida , Ta’Xbiex u issa ġewwa Pembroke. Miżżewweġ lil Marietta nee Pisani u għandu żewġt it-tfal, Ann Marie u Pauline, kif ukoll sitt neputijiet. Attenda l-Liċeo fil-Hamrun kif ukoll l-Università ta’ Malta fejn iggradwa bħal-Masters fil-Business Management.

Ħadem għal bosta snin il-Bank of Valletta fejn serva f’diversi karigi u mexxa numru ta’ Dipartimenti u fergħat tal-Bank. Huwa irtira bħala Uffiċjal Eźekuttiv.

Ikkontesta l-elezzjoni tal-Kunsill Lokali Pembroke fis-sena 2013 u ġie elett bħala Viċi-Sindku. Fl-elezzjoni tat-2019 ġie elett mil-ġdid bħala Kunsillier, kariga li għadu jġorr sal-lum.

__________

Mr Raymond Lanzon was born in Gzira in the year 1955. He used to reside in Msida, Ta Xbiex and now in Pembroke.He is married to Marietta nee Pisani and has two daughters, Ann Marie and Pauline and is also grand father of six children. He attended the Lyceum in Hamrun and also the University of Malta were he graduated as Master in Business Management.

Raymond worked at Bank of Valletta for several years were he served in various posts and was responsible for the Management of various Departments and Bank Branches. He retired as Executive Head.

He contested the election for Pembroke Local Council in 2013 and was elected as Deputy Mayor. In 2019 election he was re-elected as Councillor.

Kevin Borg

Executive Secretary

Is-sur Kevin Borg twieled il-Pieta’. Miżżewweġġ lil Deborah nee Vella u għandu tifel – Kyle. Ħa l-edukazzjoni Primarja fl-iskola Primarja ta’ San Ġiljan, kompla l-edukazzjoni Sekondarja fil-Liċeo tal- Ħamrun,u wara attenda l-edukazzjoni Terzjarja fl-iskola Liceo Għoli Sekondarja u l-Junior College l-Imsida. B’suċċess attenda kors Middle Management fl-Universita’ ta’ Malta biex jikwalifika bħala Segretarju Eżekuttiv. Kiseb Diploma Livell 5 fil-Professional Development in Improving Public Management and Governance at Local Level.Bħalissa qed jattendi kors ta’ Masters fil-Immaniġjar u l-Governanza Tajba.

Ikkontesta l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali fl-1994 iżda għal ftit ma ġiex elett. Għamel parti mill-Kumitat ta’ l-Edukazzjoni, Sports u l-Ambjent fl-1994. Ilu Segretarju Eżekuttiv mall-Kunsill Lokali Pembroke mill-1 ta’ Settembru, 1997.

 __________

Mr. Kevin Borg is the Local Council Executive Secretary. He was born in Pieta. Married to Deborah nee’ Vella and they have a son – Kyle. Primary education at the St Julians Primary School, Secondary education at the Hamrun Lyceum, Tertiary education at the Higher Secondary Lyceum Msida and Junior College Msida. Attended with success a Middle Management Course at the University of Malta to qualify as Executive Secretary. Level 5 Diploma in ProfessionalDevelopment in Improving Public Management and Governance at Local Level. Right now he is following a Masters in Governance and Management.

Contested the Local Council election of 1994 but was not elected. Formed part of the Committee for Education, Sports and Environment since 1994. He has been Executive Secretary for Pembroke Local Council since 1st September 1997.

Alison Grixti

Data Protection Officer

Ir-Rabat

Alexander Craus

Sindku/Mayor

Matthew Chetcuti

Viċi Sindku/Deputy Mayor

Ian Vassallo

Kunsillier/Councillor

Nazju Cassar

Kunsillier/Councillor

Karl Muscat

Kunsillier/Councillor

Doris Coleiro

Kunsillier/Councillor

Kris Grech

Kunsillier/Councillor

Rudolph Grima

Kunsillier/Councillor

Christopher Farrugia

Kunsillier/Councillor

San Pawl il-Baħar

Alfred Grima

Sindku/Mayor

Infrastruttura u proġetti –

grimaalfred.spb@gmail.com

Carlos Zarb

Viċi Sindku/Deputy Mayor

Iż-Żagħżagħ u t-Tfal , Sports U Attivitajiet Fiżiċi –

zarbcarlos@gmail.com

 

Graziella Galea

Kunsillier/Councillor

Komunitajiet –

galeagraziellacouncil@hotmail.com

 

Anne Marie Fenech

Kunsillier/Councillor

Il-Ħarsien tal-Annimali –

afenech69@gmail.com

 

Darryl Connor

Kunsillier / Councillor

daryl.connor87@gmail.com

 

Mario Salerno

Kunsillier/Councillor

L-Ambejt, L-Edukazzjoni u l-Kultura –

salernomario59@gmail.com

 

Anthony Delia

Kunsillier/Councillor

Il-Qasam Soċjali U L-Integrazzjoni Soċjali–

antdelia3@gmail.com

 

Alfred Bray

Kunsillier/Councillor

alfbray@live.com

 

Paul Bugeja

Kunsillier/Councillor

paul.bugeja@live.com

 

Stephen Cremona

Kunsillier/Councillor

L-Indafa –

stevecrespblc@gmail.com

 

Anthony Attard

Kunsillier/Councillor

anthony_attard@hotmail.com

 

Christopher Vella Petroni

Kunsillier/Councillor

L-Innovazzjoni –

chris_vellapetroni@yahoo.co.uk

 

Antoinette Bezzina

Kunsillier/Councillor

L-Anzjani –

angelobezzina1946@gmail.com

 

Mariella Strout

Segretarju Eżekuttiv/Executive Secretary

mariella.strout@gov.mt

 

Is-Swieqi

Noel Muscat

Sindku/Mayor

Infrastructure

Road & pavement maintenance, resurfacing, dead-end roads, road signs & markings, traffic management.

Capital Projects

Embellishment works, new projects, reconstruction & maintenance of rubble walls, regional art & culture centre, dog park, sports, Local businesses, Christmas decorations, tenders.

Finances

Mary Anne Abela

Viċi Sindku/Deputy Mayor

Innovation

Security & Public Order

Neighbourhood Watch

Communication & PR (with Rowena)

Revamp official LC website, Council magazine

Conferences

General administration of Madliena (with Theresa)

Rowena Scicluna

Kunsillier/Councillor

Animal Welfare

Awareness & facilities related to animal care, dog park, cat cafes, activities related to promote animal care, assist cat feeders.

Community events

Church, sports, business, Scouts, bizzilla etc.

Lighting

New lighting, general maintenance, introduction to LED lighting, attending to mass-faults/black-outs

Information & Technology

Communication & PR(with Mary Anne)

Revamp official LC website, Council magazine

Paul Fenech

Kusillier/Councillor

Art & Culture

Promotions & exhibitions

Social integration

Integrate different communities living in the locality

EU projects

Twinning with other EU towns, regional art & culture centre

Council premises

Managements & maintenance

Anna Pisani

Kunsillier/Councillor

Youth & children

Youth Ambassador, youth council, promote youth participation

Education

Library, Education services, languages

Tourism

Teresa Valentino

Kunsillier/Councillor

Active Ageing

Social aspects & Accessibility

Health

Events

SwieqiFest, Swieqi Run, Gieh is-Swieqi, Christmas party

General administration of Madliena(with Mary Anne)

Edgar Rossignaud

Kunsillier/Councillor

Environment

Open spaces, clean air, electric transport system, tree & shrub planting.

PA & Construction

Applications, objections, appeals, plans, over-development, suggestions & proposals.

Matthew Bonello

Kunsillier/Councillor

Sport & Physical Activity

Tennis court, Swieqi Sport Association, introduction of cycle lanes, enhance sport activities

Alex Chetcuti

Kunsillier/Councillor

Cleanliness & Waste Collection

Campaigns, enforcement, street sweeping, garbage collection, bulky refuse, bring-in sites, clean up activities, clothes bins, suggestions & proposals.

L-Imtarfa

Daniel Attard

Is-Sindku – Dott. Daniel Attard

Finanzi, Proġetti, Infrastruttura, Fondi Ewropej, l-Anzjani, it-Trasport, l-Attivitajiet u Komunikazzjoni

Kyle Mifsud

Il-Viċi Sindku – Kyle Mifsud

Żgħażagħ u Tfal, Saħħa, Immaniġjar ta’ Traffiku, Manutenzjoni Ġenerali, Entitajiet Lokali u Komunitajiet

Simon Fenech

Kunsillier – Simon Fenech

Tindif tat-Toroq u ż-Żoni Residenzjali, Manutenzjoni tal-Ġonna, Immaniġjar tal-Iskart, u Immaniġjar tal-Faċilitajiet Sanitarji

Marica Sammut Dimech

Kunsillier – Marica Sammut Dimech

Edukazzjoni, it-Tisħiħ Kulturali u l-Identità Lokali, it-Turiżmu, il-Qasam Soċjali, Relazzjonijiet mal-Kumitati Amministrattivi, u Żvilupp Sostenibbli 

Christianne Mifsud

Kunsillier – Christianne Mifsud

Politika Reġjonali, l-Ambjent, Ħarsien tal-Annimali, l-Isport, Innovazzjoni, u l-Integrazzjoni Soċjali  

Josette Micallef

Segretarju Eżekuttiv

Amministrazzjoni, Finanzi

 

Web Analytics